Tiết kiệm là tập tính thì phải bắt đầu ngay khi còn nhỏ.

Tiết kiệm là tập tính thì phải bắt đầu ngay khi còn nhỏ.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về tiền bạc

là tập tính thì phải bắt đầu ngay khi còn nhỏ.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Nếu như tiền không phải là nô lệ của bạn, thì nó sẽ trở thành chủ nhân của bạn. Một con người tham lam, thay vì nói anh ta sở hữu tiền thì hãy nói tiền sở hữu anh ta.