Tiết kiệm là một nghệ thuật lớn hơn cả việc kiếm tiền.

Tiết kiệm là một nghệ thuật lớn hơn cả việc kiếm tiền.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.4k
Chuyên mục Câu nói hay về tiền bạc

Tiết kiệm là một nghệ thuật lớn hơn cả việc kiếm tiền.

Ngạn ngữ Đức

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Những người kiếm được tiền mà không biết tiết kiệm thì suốt đời sẽ phải cực khổ lao động.