Tiếng cười không những là dấu hiệu của sức mạnh, mà bản thân của nó đã là sức mạnh rồi.

Tiếng cười không những là dấu hiệu của sức mạnh, mà bản thân của nó đã là sức mạnh rồi.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

không những là dấu hiệu của , mà của nó đã là sức mạnh rồi.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Sức mạnh của đội ngũ là từng thành viên. Sức mạnh của từng thành viên là đội ngũ.