Tiền chỉ cho bạn biết thật sự bạn là ai. Nếu như bạn hạnh phúc, tiền khiến bạn hạnh phúc hơn. Nếu như bạn không hạnh phúc, tiền khiến bạn đau khổ hơn.

Tiền chỉ cho bạn biết thật sự bạn là ai. Nếu như bạn hạnh phúc, tiền khiến bạn hạnh phúc hơn. Nếu như bạn không hạnh phúc, tiền khiến bạn đau khổ hơn.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về tiền bạc

Tiền chỉ cho bạn biết thật sự bạn là ai. Nếu như bạn , tiền khiến bạn hạnh phúc hơn. Nếu như bạn không hạnh phúc, tiền khiến bạn đau khổ hơn

.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Sự lười biếng bước đi rất chậm để cái đói nghèo lúc nào cũng đuổi kịp.