Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong nghịch cảnh, và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện.

Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong nghịch cảnh, và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện.

Đăng bởi Thanh Thủy - Lượt xem 16.4k
Chuyên mục Câu nói hay về tình bạn

của là sự trợ giúp lẫn nhau trong , và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện.

The test of friendship is assistance in adversity, and that, too, unconditional assistance.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Một người bạn trung thành là tuyến phòng thủ mạnh mẽ; và người tìm thấy anh ta đã tìm thấy một báu vật.