Thời gian như một con sông chảy xiết không ngừng chuyển động. Một sự vật ta vừa mới thấy thì đã bị cuốn đi, một sự việc khác lại đến thay thế và cũng sẽ nhanh chóng bị cuốn đi…

Thời gian như một con sông chảy xiết không ngừng chuyển động. Một sự vật ta vừa mới thấy thì đã bị cuốn đi, một sự việc khác lại đến thay thế và cũng sẽ nhanh chóng bị cuốn đi…

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về thời gian

Thời gian như một con sông chảy xiết không ngừng chuyển động. Một sự vật ta vừa mới thấy thì đã bị cuốn đi, một sự việc khác lại đến thay thế và cũng sẽ nhanh chóng bị cuốn đi…

Mã Khả

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Bst những câu nói hay về miệng lưỡi thế gian đọc để ngẫm
Chủ đề: