Thời gian chính là vua, là cha mẹ, là mộ phần của con người, cái nó mang đến cho con người chính là ý chí của bản thân con người chứ không phải dựa theo yêu cầu của con người.

Thời gian chính là vua, là cha mẹ, là mộ phần của con người, cái nó mang đến cho con người chính là ý chí của bản thân con người chứ không phải dựa theo yêu cầu của con người.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về thời gian

chính là vua, là cha mẹ, là mộ phần của , cái nó mang đến cho con người chính là ý chí của con người chứ không phải dựa theo yêu cầu của con người.

Shakspeare

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Con người vì ham sống nên mới sợ chết, vì muốn sở hữu nên mới sợ mất đi. Tình yêu và nỗi sợ là tấm gương phản chiếu cho nhau.