Thời gian chính là toàn bộ tài sản của con người, và cũng là tài sản của một quốc gia. Bởi vì, bất cứ tài sản nào cũng do thời gian và hành động tạo ra, không có thời’gian thì con người cũng không làm được gì cả.

Thời gian chính là toàn bộ tài sản của con người, và cũng là tài sản của một quốc gia. Bởi vì, bất cứ tài sản nào cũng do thời gian và hành động tạo ra, không có thời’gian thì con người cũng không làm được gì cả.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về thời gian

Thời gian chính là toàn bộ tài sản của con người, và cũng là tài sản của một quốc gia. Bởi vì, bất cứ tài sản nào cũng do thời gian và hành động tạo ra, không có thời’gian thì con người cũng không làm được gì cả.

BaKer

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Tổng hợp những câu nói hay về sự hạnh phúc trong cuộc sống nổi tiếng nhất