Thời gian chính là thứ có giá trị nhất, mà con người đã dễ dàng lãng phí.

Thời gian chính là thứ có giá trị nhất, mà con người đã dễ dàng lãng phí.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về thời gian

chính là thứ có nhất, mà đã dễ dàng .

OuFuLaSiTuoSi

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Hôm nay là học trò của hôm qua.