Thời gian chính là nhân tố thần bí cấu thành nên tất cả mọi việc. Có nó thì mọi thứ đều trở nên có thể, không có nó thì mọi việc đều không thể.

Thời gian chính là nhân tố thần bí cấu thành nên tất cả mọi việc. Có nó thì mọi thứ đều trở nên có thể, không có nó thì mọi việc đều không thể.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về thời gian

Thời gian chính là nhân tố thần bí cấu thành nên tất cả mọi việc. Có nó thì mọi thứ đều trở nên có thể, không có nó thì mọi việc đều không thể.

ANuoDe

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Lâng lâng trong chùm stt yêu thương vk ck ngắn dạt dào cảm xúc
Chủ đề: