Thời cơ luôn có ở mọi nơi, chúng ta phải biết vung lưỡi câu ra nắm bắt. Vì cá thường bơi ở những nơi mà chúng ta không nghĩ đến.

Thời cơ luôn có ở mọi nơi, chúng ta phải biết vung lưỡi câu ra nắm bắt. Vì cá thường bơi ở những nơi mà chúng ta không nghĩ đến.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Thời cơ luôn có ở mọi nơi, chúng ta phải biết vung lưỡi câu ra nắm bắt. Vì cá thường bơi ở những nơi mà chúng ta không nghĩ đến.

Áo Hùng Đức

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Đừng phí phạm một sai lầm tốt… Rút ra bài học từ sai lầm ấy.
Chủ đề: