Thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi.

Thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về tiền bạc

Thiếu tiền là nguồn gốc của mọi .

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Bạn phải tin rằng chính bạn là người tạo ra thành công, tạo ra sự cân bằng và chính bạn giải quyết những mâu thuẫn xung quanh tiền bạc và thành công. Dù vô tình hay cố ý thì đó vẫn là thành quả của bạn.
Chủ đề: