Thích một người, vốn đâu cần lí do. Cảm giác rung động tinh tế này xuất phát từ cảm xúc không thể kìm nén.

Thích một người, vốn đâu cần lí do. Cảm giác rung động tinh tế này xuất phát từ cảm xúc không thể kìm nén.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu trích dẫn hay về tình yêu

Thích một người, vốn đâu cần lí do. Cảm giác rung động tinh tế này xuất phát từ cảm xúc không thể kìm nén.

Mùa đông ấm hoa sẽ nở – Tuyết Ảnh Sương Hồn

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  - Nghệ thuật là gì?- Là căn bệnh.- Tình yêu là gì?- Là ảo ảnh.- Tôn giáo là gì?- Là thứ thay thế phong cách cho Đức tin.- Anh đúng là kẻ ưa hoài nghi.- Không bao giờ! Hoài nghi là điểm bắt đầu của Tin tưởng.- Vậy anh là gì?- Định nghĩa là giới hạn.