They that live longest see most.

They that live longest see most.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về thời gian

They that live longest see most.

Càng sống lâu càng biết nhiều.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  The mill cannot grind with water that is past