There is no friend so faithful as a good book.

There is no friend so faithful as a good book.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về đọc sách

There is no friend so faithful as a good book.

Sách hay là nhất.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Tổng hợp những câu nói hay về trí tuệ nổi tiếng nhất
Chủ đề: