There is a place in each life that no one can fill but a friend.

There is a place in each life that no one can fill but a friend.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về tình bạn

There is a place in each life that no one can fill but a friend.

Sẽ có một phần trong cuộc đời ta mà không ai có thể lấp đầy ngoại trừ một người bạn.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  I give you endless brand-new good wishes. Please accept them as a new remembrance of our long lasting friendship.
Chủ đề: