The reading of all good books is like a conversation with the finest men of past centuries.

The reading of all good books is like a conversation with the finest men of past centuries.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về đọc sách

The reading of all good books is like a conversation with the finest men of past centuries.

Đọc những quyển sách hay giống như ta đang trò chuyện với những vĩ hàng thế kỷ trước.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  That is a good book which is opened with expectation and closed with profit.
Chủ đề: