The most precious of all possessions is a wise and loyal friend.

The most precious of all possessions is a wise and loyal friend.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về tình bạn

The most precious of all possessions is a wise and loyal friend.

Tài sản quý nhất trong cuộc đời con người là một người bạn thông minh và trung thành.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  A cheerful wife is the joy of life.