The mill cannot grind with water that is past

The mill cannot grind with water that is past

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về thời gian

The mill cannot grind with water that is past

Cối xay không thể nghiền nát được dòng nước đã chảy qua.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  He keeps putting off till tomorrow, for he thinks another tomorrow follows tomorrow; he keeps waiting day after day, and surely no achievement he can make.