The early bird catches the worm!

The early bird catches the worm!

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về thời gian

The early bird catches the worm!

Trâu chậm uống nước đục.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  To choose time is to save time.