Thật ra con người không thể nào quên đi quá khứ, quên quá khứ có nghĩa là phản bội. Nhưng con người phải nhìn về phía trước, không thể sống mãi với quá khứ.

Thật ra con người không thể nào quên đi quá khứ, quên quá khứ có nghĩa là phản bội. Nhưng con người phải nhìn về phía trước, không thể sống mãi với quá khứ.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 1.7k
Chuyên mục Câu nói hay về thời gian

Thật ra không thể nào quên đi , quên quá khứ có nghĩa là phản bội. Nhưng con người phải nhìn về phía trước, không thể sống mãi với quá khứ.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Đắm mình trong hối tiếc là tiêu phí thời giờ hôm nay cho thời giờ đã qua không thuộc về chúng ta nữa.