That is a good book which is opened with expectation and closed with profit.

That is a good book which is opened with expectation and closed with profit.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về đọc sách

That is a good book which is opened with expectation and closed with profit.

Cuốn sách tốt là cuốn sách được mở ra với tất cả sự mong đợi và có nhiều bổ ích khi đóng lại.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  To acquire the habit of reading is to construct for yourself a refuge from almost all the miseries of life.