Thank you very much for your kind expression of sympathy and sincere prayers in our sad loss.

Thank you very much for your kind expression of sympathy and sincere prayers in our sad loss.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về cảm ơn

Thank you very much for your kind expression of sympathy and sincere prayers in our sad loss.

Khi chúng tôi thất bại, cảm ơn vì những lời chúc tốt đẹp và sự cảm thông chia sẻ của anh.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Thank you for your sharing the joy of your friends and for the warmest sentiments which I know come from the heart.