Thank you very much for your kind expression of sympathy and sincere prayers in our sad loss.

Thank you very much for your kind expression of sympathy and sincere prayers in our sad loss.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về cảm ơn

Thank you very much for your kind expression of sympathy and sincere prayers in our sad loss.

Khi chúng tôi , vì những lời chúc và sự cảm thông của anh.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Thank you very much for doing me such a great favor.