Thank you very much for doing me such a great favor.

Thank you very much for doing me such a great favor.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về cảm ơn

Thank you very much for doing me such a great favor.

vì anh đã cho tôi rất nhiều.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Thank you for your sharing the joy of your friends and for the warmest sentiments which I know come from the heart.
Chủ đề: ,