Thank you for your sharing the joy of your friends and for the warmest sentiments which I know come from the heart.

Thank you for your sharing the joy of your friends and for the warmest sentiments which I know come from the heart.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về cảm ơn

Thank you for your sharing the joy of your friends and for the warmest sentiments which I know come from the heart.

chân tình mà anh mang đến.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Chia sẻ những bài thơ 7 chữ mang những nỗi niềm hấp dẫn
Chủ đề: , ,