Chủ đề Sáng suốt

Giới thiệu những bài viết với chủ đề Sáng suốt chọn lọc mới nhất, tổng hợp và chia sẻ nhiều câu nói liên quan với từ khóa Sáng suốt được nhiều bạn đọc yêu thích.

Chủ đề: , ,
Làm người không thể không phân biệt giữa nhu mì và nhu nhược, giữa cương cường và cường bạo, giữa kiệm ước và biển lận, giữa trung hậu và hôn ngu, giữa sáng suốt và khắc bạc, giữa tự trọng và tự đại, giữa tự khiêm và tự tiện, mấy cái đó hình như giống nhau mà thực khác nhau
Chuyên mục: Câu nói hay
Chủ đề: , ,
Chủ đề: , ,
Chủ đề: , ,
Chủ đề: , ,