Chủ đề Nhân đạo

Giới thiệu những bài viết với chủ đề Nhân đạo chọn lọc mới nhất, tổng hợp và chia sẻ nhiều câu nói liên quan với từ khóa Nhân đạo được nhiều bạn đọc yêu thích.

Tổng hợp những lời chúc ngày Công an Việt Nam 19/8 ý nghĩa nhất
Chuyên mục: Lời hay ý đẹp
Chủ đề: , ,
Tổng hợp những câu nói hay về sự công bằng trong cuộc sống nổi tiếng nhất
Chuyên mục: Lời hay ý đẹp
Chủ đề: , ,
Chủ đề: , ,
Chủ đề: , ,
Chủ đề: , ,
Cốt lõi của lòng nhân đạo là lòng yêu thương. Bản chất của nó là chữ tâm đối với con người
Chuyên mục: Câu nói hay
Nghệ thuật là sự vươn tới, sự níu giữ mãi mãi. Cái cốt lõi của nghệ thuật là tính nhân đạo.
Chuyên mục: Câu nói hay
Đối với con người, sự thật đôi khi nghiệt ngã, nhưng chưa bao giờ cũng dũng cảm cũng cố trong lòng người đọc niềm tin ở tương lai.
Chuyên mục: Câu nói hay
Đối với con người,sự thực đôi khi nghiệt ngã ,nhưng bao giờ cũng dũng cảm cũng cố trong lòng người đọc niềm tin ở tương lai.
Chuyên mục: Câu nói hay
Tư tưởng nhân đạo xuyên suốt văn học từ xưa đến nay. Khái niệm nhân đạo có những tiền thân của nó, trong lời nói thông thường đó là “tình thương, lòng thương người”.
Chuyên mục: Câu nói hay
Chủ đề: , ,
Chủ đề: , ,
Chủ đề: , ,
Chủ đề: , ,