Bài viết với chủ đề gian khổ

Giới thiệu những bài viết với chủ đề gian khổ chọn lọc mới nhất, tổng hợp và chia sẻ nhiều câu nói liên quan với từ khóa gian khổ được nhiều bạn đọc yêu thích.

Những câu status tâm đắc về cuộc đời
Chuyên mục: Lời hay ý đẹp
Những câu status buồn, cô đơn, tâm trạng
Chuyên mục: Lời hay ý đẹp
Tổng hợp những câu nói hay về tuổi thanh xuân nổi tiếng nhất
Chuyên mục: Lời hay ý đẹp
Chủ đề: , ,
Chủ đề:
Nếu muốn có được niềm vui lâu dài, phải chịu đựng sự gian khổ tạm thời.
Chuyên mục: Câu nói hay
Chủ đề: ,