Bài viết với chủ đề cất giữ

Giới thiệu những bài viết với chủ đề cất giữ chọn lọc mới nhất, tổng hợp và chia sẻ nhiều câu nói liên quan với từ khóa cất giữ được nhiều bạn đọc yêu thích.

Thứ tình cảm bỏ đi của người này lại là thứ cất giữ của người khác.
Chuyên mục: Câu nói hay
Chủ đề: ,