Tác dụng sâu sắc của đọc sách không phải là cho ta những lời hoa mỹ để chìm sâu vào những giấc mơ ngọt ngào mà nó khiến ta trải qua những đêm suy tư, trăn trở để thấu hiểu cuộc đời.

Tác dụng sâu sắc của đọc sách không phải là cho ta những lời hoa mỹ để chìm sâu vào những giấc mơ ngọt ngào mà nó khiến ta trải qua những đêm suy tư, trăn trở để thấu hiểu cuộc đời.

Đăng bởi Mỹ Hạnh - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về trí tuệ

Tác dụng sâu sắc của đọc không phải là cho ta những lời hoa mỹ để chìm sâu vào những ngọt ngào mà nó khiến ta trải qua những đêm , trăn trở để thấu hiểu .

Tuấn La

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Tất cả mọi điều tiêu cực đều có khía cạnh tích cực, hãy nhìn theo một hướng khác.