Sự toàn vẹn không có tri thức yếu và vô dụng, và tri thức không có sự toàn vẹn nguy hiểm và đáng sợ.

Sự toàn vẹn không có tri thức yếu và vô dụng, và tri thức không có sự toàn vẹn nguy hiểm và đáng sợ.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về trí tuệ

Sự toàn vẹn không có yếu và vô dụng, và tri thức không có sự toàn vẹn và đáng sợ.

Integrity without knowledge is weak and useless, and knowledge without integrity is dangerous and dreadful.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Sự ngu dốt là một vết nhơ dễ thấy hơn hết.