Sự giáo dục tốt nhất không phải thể hiện ở chỗ không tranh giành với người khác mà là ở sự nhiệt tình giúp đỡ người khác.

Sự giáo dục tốt nhất không phải thể hiện ở chỗ không tranh giành với người khác mà là ở sự nhiệt tình giúp đỡ người khác.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.4k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Sự tốt nhất không phải thể hiện ở chỗ không tranh giành với người khác mà là ở sự người khác.

Richard

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Thất bạn càng nhiều, bạn càng thành công.