Sự giáo dục sớm của cha mẹ đối với con tuyệt đối không phải là lao động không hiệu quả.

Sự giáo dục sớm của cha mẹ đối với con tuyệt đối không phải là lao động không hiệu quả.

Đăng bởi Mỹ Hạnh - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói hay về gia đình

Sự sớm của đối với con tuyệt đối không phải là không hiệu quả.

Địch Phúc

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  What sculpture is to a block of marble, education is to the soul.
Chủ đề: , ,