Sống với hiện tại, quên đi quá khứ và không cần lo lắng tới tương lai. Hạnh phúc chỉ đơn giản ở trước mắt bạn. Đây là điều đơn giản để tận hưởng cuộc sống. Đáng tiếc là ít ai chịu hiểu và áp dụng nó.

Sống với hiện tại, quên đi quá khứ và không cần lo lắng tới tương lai. Hạnh phúc chỉ đơn giản ở trước mắt bạn. Đây là điều đơn giản để tận hưởng cuộc sống. Đáng tiếc là ít ai chịu hiểu và áp dụng nó.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 17.7k
Chuyên mục Câu nói hay về hạnh phúc

Sống với , quên đi và không cần tới . chỉ đơn giản ở trước mắt bạn. Đây là điều đơn giản để tận hưởng . Đáng tiếc là ít ai chịu hiểu và áp dụng nó.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Tương lai phụ thuộc vào điều chúng ta làm trong hiện tại.