Sách cũng giống như bạn hữu, nên ít và nên được lựa chọn kỹ.

Sách cũng giống như bạn hữu, nên ít và nên được lựa chọn kỹ.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về trí tuệ

cũng giống như bạn hữu, nên ít và nên được kỹ.

Books like friends, should be few and well-chosen.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Với một số người, sách giúp cho cuộc sống đầy đặn. Với một số người khác, sách chỉ để chất đầy các giá sách mà thôi.