Ruồi chết vì mật ngọt. Đàn bà chết vì đàn ông khéo. Đàn ông chết vì đànbà đẹp. Còn cha mẹ chết vì con bất hiếu.

Ruồi chết vì mật ngọt. Đàn bà chết vì đàn ông khéo. Đàn ông chết vì đànbà đẹp. Còn cha mẹ chết vì con bất hiếu.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.5k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Ruồi chết vì mật ngọt. chết vì khéo. Đàn ông chết vì đàn bà đẹp. Còn chết vì con bất hiếu.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Những câu nói hài hước về cuộc sống vợ chồng thô mà thật
Chủ đề: , ,