Reading without reflecting is like eating without digesting.

Reading without reflecting is like eating without digesting.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về đọc sách

Reading without reflecting is like eating without digesting.

mà không suy ngẫm giống như ăn uống mà không tiêu hóa.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Reading makes a full man; conference a ready man; and writing an exact man.
Chủ đề: