Reading makes a full man; conference a ready man; and writing an exact man.

Reading makes a full man; conference a ready man; and writing an exact man.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về đọc sách

Reading makes a full man; conference a ready man; and writing an exact man.

làm cho người ta toàn diện; thảo luận làm cho người ta cứng cáp và viết lách làm cho họ chính xác.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Dreams, books, are each a world, and books, we know, are a large, both pure and good.