Reading enriches the mind.

Reading enriches the mind.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về đọc sách

Reading enriches the mind.

làm đầu óc người ta .

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Wisdom begets wealth.
Chủ đề: