Quan trọng không phải là sống lâu như thế nào, mà là sống sâu như thế nào.

Quan trọng không phải là sống lâu như thế nào, mà là sống sâu như thế nào.

Đăng bởi Thanh Thủy - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về thời gian

Quan trọng không phải là sống lâu như thế nào, mà là sống sâu như thế nào.

It is not length of life, but depth of life.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Thời gian chính là nhân tố thần bí cấu thành nên tất cả mọi việc. Có nó thì mọi thứ đều trở nên có thể, không có nó thì mọi việc đều không thể.