Pride increases our enemies, but puts our friends to flight.

Pride increases our enemies, but puts our friends to flight.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về tình bạn

Pride increases our enemies, but puts our friends to flight.

Tính tự phụ tạo ra nhiều kẻ thù và cũng làm cho bạn hè xa lánh.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Nhiệm vụ quyền hạn của đảng viên mới cụ thể, chi tiết nhất
Chủ đề: