Please accept my love, congratulations and warmest wishes for this day and every day.

Please accept my love, congratulations and warmest wishes for this day and every day.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về sinh nhật

Please accept my love, congratulations and warmest wishes for this day and every day.

Hãy đón nhận của anh, xin gởi lời chúc mừng, những điều ước nhất cho ngày hôm nay và cho những ngày tiếp theo.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Wishing you happy day filled with brightness, cheer and love to last throughout the year! With best wishes for a Happy Birthday!
Chủ đề: ,