Phụ nữ có thể chấp nhận sự thật rằng người đàn ông của mình là kẻ bất tài, lừa lọc, nghiện hút, dối trá hay ghê tởm mà không chớp mắt, và sự thật đó không hề làm tổn hại tới tình yêu mà nàng dành cho gã. Phụ nữ đúng là những người thực tế tuyệt vời.

Phụ nữ có thể chấp nhận sự thật rằng người đàn ông của mình là kẻ bất tài, lừa lọc, nghiện hút, dối trá hay ghê tởm mà không chớp mắt, và sự thật đó không hề làm tổn hại tới tình yêu mà nàng dành cho gã. Phụ nữ đúng là những người thực tế tuyệt vời.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về phụ nữ

có thể chấp nhận rằng người đàn ông của mình là kẻ bất tài, lừa lọc, nghiện hút, hay ghê tởm mà không chớp mắt, và sự thật đó không hề làm tổn hại tới mà nàng dành cho gã. Phụ nữ đúng là những người tuyệt vời.

Women can accept the fact that a man is a rotter, a swindler, a drug taker, a confirmed liar, and a general swine, without batting an eyelash, and without its impairing their affection for the brute in the least. Women are wonderful realists.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Tổng hợp những stt về mưa hợp tâm trạng hay nhất nhận bão like