Perseverance if falling nineteen times and successful the twentieth.

Perseverance if falling nineteen times and successful the twentieth.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về động viên

Perseverance if falling nineteen times and successful the twentieth.

Lòng mười chín lần để có lần thứ hai mươi .

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Nothing in this world is difficult for one who sets his mind on it.