One careless move may lose the whole game.

One careless move may lose the whole game.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về động viên

One careless move may lose the whole game.

Sai một li, đi một dặm.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Meet success like a gentleman and disaster like a man.