On life’s earnest battle they only prevail, who daily march onward and never say fail.

On life’s earnest battle they only prevail, who daily march onward and never say fail.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về động viên

On life’s earnest battle they only prevail, who daily march onward and never say fail.

Trong cuộc chiến chân chính của , chỉ những người luôn tiến về phía trước và không bao giờ nản lòng mới .

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Little minds are tamed and subdued by misfortune, but great minds rise above it.