Old age has its pleasure, which, though different, is not less than the pleasure of youth.

Old age has its pleasure, which, though different, is not less than the pleasure of youth.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về thời gian

Old age has its pleasure, which, though different, is not less than the pleasure of youth.

của tuy với niềm vui nhưng không hề thua kém.

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  To choose time is to save time.