Ở ngoài kia và cả trong này luôn có những người đang chờ bạn thất bại. Thế nên hãy đứng dậy trước khi họ cười hả hê

Ở ngoài kia và cả trong này luôn có những người đang chờ bạn thất bại. Thế nên hãy đứng dậy trước khi họ cười hả hê

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.3k
Chuyên mục Câu nói hay về cuộc sống

Ở ngoài kia và cả trong này luôn có những người đang chờ bạn . Thế nên hãy đứng dậy trước khi họ cười hả hê

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Nếu không chịu cố gắng thì một năm sau ta vẫn chỉ như bây giờ, chỉ là già đi mà thôi.
Chủ đề: ,