Ở đời có hai thứ mất đi rồi con người ta không thể lấy lại được, đó là gia đình và thời gian.

Ở đời có hai thứ mất đi rồi con người ta không thể lấy lại được, đó là gia đình và thời gian.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 2k
Chuyên mục Câu nói hay về gia đình Câu nói hay về thời gian

Ở đời có hai thứ mất đi rồi ta không thể lấy lại được, đó là .

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Thời gian rất công bằng. Nó cho tất cả mọi người hai mười bốn giờ bằng nhau. Và thời gian cũng rất không công bằng, cho tất cả mọi người đều chỉ hai mươi bốn giờ mỗi ngày.