No entertainment is so cheap as reading nor any pleasure so lasting.

No entertainment is so cheap as reading nor any pleasure so lasting.

Đăng bởi Minh Tiến - Lượt xem 16.2k
Chuyên mục Câu nói tiếng Anh hay về đọc sách

No entertainment is so cheap as reading nor any pleasure so lasting.

Không có nào ít tốn kém và thú vị bằng đọc .

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


>> Xem thêm:  Dreams, books, are each a world, and books, we know, are a large, both pure and good.